Dialogul social încă firav, dar încearcă a fi funcțional

7

La 24 iunie a avut loc ședința Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), în cadrul căreia partenerii sociali au discutat mai multe subiecte prioritare, incluse în Planul de activitate al acestei platforme de dialog. La solicitarea partenerilor sociali în debutul ședinței au fost prezentate informații despre îndeplinirea hotărârilor anterioare, aprobate în ședința din 06 mai. Confederația Națională a Patronatului a ținut în nenumărate rînduri să atenționeze autoritățile despre faptul că recomandările Comisiei rămîn de multe ori la nivel declarativ și pe hîrtie doar, neavînd nici o finalitate, care să vină și cu anumite soluții la problemele invocate.

Un alt subiect discutat de către partenerii sociali în cadrul ședinței Comisiei, conform agendei, se referă la situația în domeniul securității și sănătății în muncă și sănătății ocupaționale. Dl Leonid Cerescu a declarat că CNPM pledează pentru o inspecție integrată a securității și sănătății în muncă, pentru a diminua numărul de controale la agenții economici. Dna Svetlana Nicolaescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătății, a menționat că în prezent a fost inițiată restructurarea ANSP și urmează a fi creat un Inspectorat Sanitar.

Participanții la ședință au discutat pe marginea proiectului Convenției colective (nivel național) cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social, prin care se urmărește consolidarea rolului partenerilor sociali și al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor în problemele domeniului muncii și în problemele social-economice, precum și în vederea asigurării utilizării la maximum a posibilităților parteneriatului social în sfera muncii.

Totodată, în cadrul discuțiilor un subiect de interes major atît reprezentnaților sindicatelor, cît și a mediului de afaceri a constituit propunerile de modificare a Codului muncii. Sindicaliștii au reiterat că își exprimă îngrijorarea în legătură cu reformele preconizate ale legislației muncii, care diminuează drepturile și garanțiile salariaților, menționând că modificările la Codul muncii trebuie să fie examinate minuțios, cu respectarea standardelor internaționale în domeniul muncii și consultarea tuturor partenerilor sociali, pentru a nu admite prejudicierea intereselor salariaților.

Vladislav Caminschi a declarat că la general mediul de afaceri susține acest proiect, chiar dacă la unele modificări mai problematice s-a renunțat. A susținut propunerea convocării consiliului de specialitate pentru discutarea proiectului ajustat după avizele instituțiilor internaționale.

Urmare a celor discutate s-a decis de a convoca Consiliul permanent privind piața muncii, raporturile de muncă şi politică salarială pentru examinarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 33, 34, ș.a.; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.27, 34, 42, ș.a.) înaintat spre examinare Parlamentului, cu titlu de inițiativa legislativă (DP nr.6 din 19.04.2022), ulterior prezentării avizelor Organizației Internaționale a Muncii și Delegației Uniunii Europene la acest proiect.  Consiliul de specialitate va elabora proiectul avizului CNCNC la proiectul de lege și îl va prezenta Comisiei spre aprobare.

O altă chestiune importantă dezbătută de partenerii sociali ține de stabilirea unui nou salariu minim pe țară. Părțile au subliniat că la moment nu există o claritate referitor la salariul minim stabilit pe țară, fiind stabilite mai multe salarii minime (în sectorul real, sectorul bugetat ș.a.), iar salariul minim stabilit prin Hotărârea Guvernului 550/2014 nu este unul aplicabil, fiind necesară unificarea și stabilirea unui salariu minim pe țară pentru toate sectoarele, atât public cât și privat. La acest subiect, Vladislav Caminschi, director executiv CNPM, a reiterat că CNPM insistă pe negocierea salariului minim, dar negocierea nu trebuie să pornească în baza unei formule prestabilite.