DECLARAȚIA CONSILIULUI DE CONDUCERE CNPM

21

Propuneri_reforma_sistemului_fiscal.doc

DECLARAŢIA

CONSILIULUI DE CONDUCERE CNPM

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) îşi exprimă regretul cu referinţă la acţiunile Guvernului vizând aprobarea Proiectelor de legi privind  Bugetul de Stat,  Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, Fondului de Asigurare Obligatorie de Asistenţă Medicală şi a Politicii fiscal-bugetare şi vamale pentru anul 2015 prin asumare de răspundere.

O astfel de modalitate a privat mediul de afaceri de la posibilitatea de a discuta cu membrii Parlamentului despre propunerile CNPM de îmbunătăţire a politicilor fiscale şi vamale, care au fost ignorate aproape în totalitate de către Guvern.

Înţelegând necesitatea stringentă de adoptare a bugetelor dar şi riscul asumat de Guvern, precum şi în vederea redresării situaţiei create, CNPM solicită Guvernului:

1.    Demararea consultărilor pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) 2016-2018 şi a politicii fiscale şi vamale pentru anul 2016, în vederea asigurării principiului predictibilităţii.

2.    Elaborarea unui ghid metodologic privind calcularea şi declararea veniturilor persoanelor fizice pentru venitul obţinut în anul 2015 şi a impozitelor pe salarii aferente în vederea neadmiterii erorilor de calcul, dar şi a penalizării de către Serviciul Fiscal şi Casa Naţională de Asigurări Sociale, având în vedere că după 1 mai 2015 se modifică cadrul fiscal.

3.    Demararea urgentă a reformei Administraţiei Publice Centrale în vederea reducerii cheltuielilor de întreţinere a instituţiilor Statului şi a eliminării suprapunerii funcţiilor şi de sporire a eficienţei acestora, iar mijloacele financiare obţinute să fie îndreptate pentru majorarea investiţiilor în infrastructură şi a Fondului de Subvenţionare în Agricultură.

4.    Demararea urgentă a reformei Sistemului Naţional de Ocrotire a Sănătăţii în vederea sporirii eficienţei acestuia şi reducerii cheltuielilor Casei Naţionale de Asigurări în Medicină, implicit şi diminuării contribuţiilor plătite de angajaţi şi patroni.

5.    Demararea reformei Sistemului de Asigurări Sociale în vederea eficientizării şi reducerii poverii acestuia asupra salariilor şi a Bugetului de Stat.

CNPM îşi reiterează deschiderea pentru un dialog constructiv cu autorităţile Republicii Moldova în scopul creării unui climat de afaceri favorabil şi stimulatoriu de creştere economică, majorării salariilor, locurilor noi de muncă, şi acumulării veniturilor la Bugetele Statului.

 

Chişinău, 10 aprilie 2015