Continuă instruirile în domeniul SSM

15

În perioada 12-16 februarie curent membrii AO El-Șadai au fost instruiți în domeniul SSM, nivel I.

Amintim despre faptul că CNPM oferă servicii profesionale în domeniul securității și sănătății în muncă începând cu anul 2009.

Colaborați cu noi și veţi beneficia de: 

  • Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională prin identificarea pericolelor;
  • Efectuarea instructajului introductiv general, verificarea cunoștințelor în domeniul SSM la categoriile de personal, precum și completarea fiselor individuale de instructaj;
  • Instruirea conducătorilor locurilor de muncă privind organizarea activității de securitate și sănătate în muncă la nivel de societate și multe alte aspecte din acest domeniu.

Instruirile de Securitate și Sănătate în Muncă, nivelul II, desfășurate de CNPM sunt efectuate în baza unor materiale unice, interesante și interactive. Formatorii noștri au fost instruiți la Universitatea Tehnică din Kiel, Germania, Torino, Italia.
Fii un angajat responsabil! Instruiește-ți angajații!