Consultări pe marginea proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2019

23

În cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au demarat consultările pentru elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2019. În acest scop a fost creat un grup de lucru tripartit, convocat astăzi în prima sa ședință.

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a fost reprezentată de Vladislav Caminschi, director executiv, care a ținut să menționeze că după consultarea cu membrii salutăm intenția Ministerului de a iniția acest proces acum, fapt ce oferă o previzibilitate activității de întreprinzător.

Urmare a discuțiilor și propunerilor enunțate în cadrul ședinței au fost identificate trei oportunități de intervenție fără a distorsiona balanța timpului de muncă. Astfel au fost propuse ca zile de odihnă și recuperarea acestora următoarele:

  • ziua de marți, 30 aprilie va fi zi nelucrătoare și recuperată pe 13 aprilie;
  • ziua de vineri, 10 mai va fi zi nelucrătoare și recuperată pe 18 mai;
  • ziua de luni, 26 august va fi zi nelucrătoare și recuperată pe 17 august.

Urmare a celor conturate astăzi, va fi elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern și supus consultărilor publice. Am reiterat poziția CNPM ca inadmisibilă intervenția autorităților și crearea artificială a vacanțelor încălcînd previzibilitatea și transparența acestui proces.

Totodată reprezențanții Ministerului au anunțat intenția de a crea un Grup de lucru tripartit în vederea elaborării unui proiect de amendamente la Codul Muncii. Grupul va avea drept sarcină negocierea amendamentelor expuse în ședințele convocate săptămînal.