Consiliul Național pentru Statistică-o oportunitate de a discuta subiecte din acest domeniu

15

Astăzi, 28 martie curent, Consiliul Național pentru Statistică s-a convocat în prima sa ședință în noua componență, aprobată prin Hotărîrea Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru Statistică în 2018. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova este reprezentată de președinte, Leonid Cerescu, iar acest Consiliu constituie o platformă de discuții în cadrul căreia avem oportunitatea să ne expunem poziția referitor la acest domeniu.

Ședința a fost prezidată de către directorul general al Biroului Național de Statistică (BNS) care este și președintele Consiliului, dl Vitalie Valcov.

Subiectele prioritare abordate în cadrul ședinței au fost implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național (SDSNN) 2016-2020, realizarea Programului Lucrărilor Statistice (PLS) pentru anul 2018 și examinarea Planului de lucru al Consiliului pentru anul 2019.

În debutul ședinței a fost prezentat Raportul informativ privind implementarea SDSNN 2016-2020, pentru anul 2018. Președintele Consiliului, dl Vitalie Valcov, a adus la cunoștința membrilor prezenți, faptul că eforturile biroului au fost direcționate către armonizarea continuă a statisticii naționale la standardele și cerințele europene și a celor internaționale, în contextul documentelor strategice precum Planul  Naţional  de  Acţiuni  2017-2018 pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și a altor acte normative.

Tot aici s-au adus în vizor și progresele înregistrate precum implementarea metodologiei Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008, compatibilă cu metodologia Sistemului  European  de  Conturi,  versiunea 2010 și despre reorganizarea structurii biroului, având ca funcție de bază reglementarea funcționării SNN. 

Ședința a continuat cu prezentarea Raportului informativ privind realizarea PLS pentru anul 2018. La acest capitol președintele CNPM a ținut să reitereze solicitarea mediului de afaceri ce se referă la simplificarea raportării statistice, excluderea redundanţei datelor prezentate de întreprinderi în diferite rapoarte prevăzute de diferite Legi (Dublarea raportărilor statistice – informația prezentată în rapoartele trimestriale la moment trebuie cuantificată și prezentată în raportul anual încă o dată (e.g. 2-INV „Cu privire la investiții”, EI-8 „Import de servicii”, 5-CI „Consumurile, cheltuielile întreprinderii”). Acest fapt duce la dublarea efortului și timpului pentru persoanele juridice.

Ulterior, a fost examinat Planul de lucru al Consiliului Național de Statistică pentru anul curent și s-au discutat obiectivele și prioritățile sistemului statistic național.