Conferinţa Regională „Formarea profesională continuă în Europa de Est: mobilizarea cererii, creşterea ofertei”

25

 

În perioada 21-23 octombrie curent la Chişinău s-au desfăşurat lucrările  Conferinţei Regionale „Formarea profesională continuă în Europa de Est: mobilizarea cererii, creşterea ofertei”, organizată de către Fundaţia Europeană pentru Instruire.

Din partea Republicii Moldova au fost desemnaţi mai mulţi participanţi ai tuturor partenerilor sociali: Guvern-Patronate-Sindicate.

Confederaţia Naţională a Patronatului  din Republica Moldova a fost reprezentată de Preşedintele Leonid Cerescu, care, la solicitarea organizatorilor, a ţinut şi un discurs în cadrul sesiunii de deschidere a evenimentului.

Iată cîteva teze asupra cărora s-a pronunţat Dl L. Cerescu

– Piaţa forţei de muncă reprezintă o structură dinamică. Acest deziderat este valabil în special pentru ţările în curs de dezvoltare, inclusiv Republica Moldova. Transformările constante sunt dictate de tendinţele şi dezvoltarea economică a fiecărei ţări în parte. La rândul său tendinţele şi dezvoltarea economică se răsfrâng asupra cerinţelor întreprinderilor către abilităţile, competenţele şi calificările cerute pe piaţa forţei de muncă.

 – O analiză mai amplă a problemei aduce în evidenţă două aspecte importante precum restructurarea sectorială, care este însoţită de noi cerinţe profesionale pentru locuri de muncă adaptate şi la care sunt solicitate competenţe noi; schimbările tehnologice dictate de progresul tehnico-ştiinţific, pentru care abilităţile obţinute anterior nu mai sunt relevante fapt ce duce la fenomenul uzurii morale a abilităţilor. Combaterea acestui fenomen necesită politici eficiente de abordare a dezvoltării continue a abilităţilor şi competenţelor, pentru a sprijini creşterea economică a industriilor şi capacitatea de inserţie profesională a lucrătorilor.

Îmbătrânirea populaţiei şi migraţia internaţională manifestată prin prezenţa de lungă durată în activitatea profesională a persoanelor după împlinirea vârstei de pensionare sunt problemele de bază care afectează dezvoltarea abilităţilor.