Conferința Internațională a Muncii-o platformă de discuție la nivel internațional

37

În perioada 28 mai-08 iunie curent delegația tripartită a Republicii Moldova participă la lucrările Sesiunii 107 a Conferinței Internaționale a Muncii. Evenimentul organizat de către OIM are loc la Geneva, Elveția și întrunește peste 6000 de delegaţi – reprezentanți ai guvernelor, patronatelor şi sindicatelor din cele 185 state membre ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

Delegația națională tripartită este compusă din Anastasia Oceretnii, Secretar de Stat, MSMPS, conducător al delegației, Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatului din Moldova,  Oleg Budza, președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor, Dumitru Stavilă, Directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, Marin Cebotari, Reprezentant Permanent  al Republicii Moldova pe langă Oficiul ONU din Geneva.

Conferința Internațională a Muncii este organul suprem, permanent al OIM, care are atribuții privind determinarea politicii generale a Organizației, dezvoltarea și adoptarea normelor juridice internaționale în domeniul muncii și protecției sociale a populației. 

Agenda celei de-a 107-a Sesiuni include aspecte legate de: dezvoltarea eficientă a cooperării OIM în sprijinul realizării Obiectivelor Dezvoltării Durabile; asigurarea ocupării și protecției sociale a populației în domeniul relațiilor de muncă; punerea în aplicare a convențiilor și recomandărilor OIM și a altor standarde internaționale,  precum și schimbul de opinii privind perspectivele dezvoltării cooperării internaționale. 

Un accent sporit al Membrilor Delegației Republicii Moldova a fost pus,  în cadrul Comitetului de norme, pe concordanţa reformei cadrului instituţional de control în domeniul siguranţei ocupaţionale, în conformitate cu Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Republica Moldova. Important de menționat, este faptul examinării în cadrul acestui Comitet de norme a reclamației CNSM împotriva Guvernului Republicii Moldova privind nerespectarea Conventiei 81/129 privind inspectia muncii în industrie și comerț. 

La acest subiect s-au referit toate părțile. Secretarul de stat, Anastasia Oceretnîi a menționat că Republica Moldova este într-un proces complex de reforme, menite să aducă legislația națională, inclusiv în domeniul muncii, în conformitate cu actele UE și instrumentele internaționale menționate în Acordul de asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană în 2014.

Scopul principal al reformei este simplificarea procedurilor de control prin trecerea la inspecții bazate pe riscuri și excluderea dublării și suprapunerii competențelor mai multor organisme de control. De asemenea, au fost menționate principalele acțiuni ale Guvernului în vederea aducerii în concordanță a actelor normative în domeniul siguranței ocupaționale cu prevederile Convențiilor OIM.

Președintele CNSM, Oleg Budza a subliniat că după adoptarea Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Inspectoratul de Stat a Muncii a căzut sub incidența acesteia. În consecință, ultimii doi ani salariații sunt supuși riscurilor de a fi traumați la locul de  muncă.  

Poziția Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova la acest subiect a fost expusă de Leonid Cerescu, președinte. Dumnealui a ținut să menționeze despre faptul atenționării Guvernului Republicii Moldova de unele contradicții pe segmentul jurisdicției muncii, a fost constatată neconcordanța între legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și Convenția OIM nr. 81.

Întru evitarea acestor ambiguități, CNPM a propus crearea unei inspecții integrate, fapt prescris și în legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr. 186 din 26.07.2007. Astfel inspecția integrată uram să fie constituită prin comasarea Inspectoratului de Stat al Muncii și a Centrului Național de Sănătate Publică-practică aplicată și în mai multe state europene, astfel acestei inspecții revenindu-i atribuția de supraveghere a respectării de către angajatori atît a reglementărilor din domeniul relațiilor de muncă, precum și a sănătății muncii.