CNPM a promovat posibilităţile de stimulare a performanţei în muncă

25

Aplicarea sistemului netarifar de achitare a salariilor în Republica Moldova şi-a demonstrat clar eficienţa în calitate de alternativă pentru companiile din ţară de a diferenţia remunerarea angajaţilor în funcţie de performanţele individuale, obţinute de angajat. Introducerea acestui sistem alternativ de salarizare s-a făcut cu concursul nemijlocit al Confederaţiei Naţionale a Patronatelor din Moldova (CNPM), care consemnează zilele aceste 20 de ani de la creare, transmite IPN

„În prezent, sistemul netarifar de achitare a salariilor este aplicat de companiile din Moldova de rând cu cel tarifar, care reprezintă valoarea minimă a retribuţiei, garantată de stat pentru munca prestată de salariaţi în economia reală. Cifra este bine cunoscută, 1900 lei, stabilită în mai 2015 şi se aplică în conformitate cu grilele de salarizare. Însă o grilă de salarizare mai înaltă nu însemnă neapărat şi un succes mai mare obţinut de salariat în activitate. Sistemul netarifar de salarizare oferă o mai mare marjă de acţiune pentru managerii întreprinderilor în ce priveşte stimularea spiritului creator şi de iniţiativă al angajaţilor”, a menţionat Radion Drumea, şeful direcţiei juridice a CNPM.

Potrivit lui, de asemenea, prin propunerile CNPM, formulate în baza celor expuse de către întreprinderi, au fost micşorate penalităţile pentru compensarea zilnică a întârzierilor salariale de la 5% în 2005 la 0,10% în 2006 şi până în prezent.

„O realizare mai recentă este legată de majorarea termenului de raportare a pierderilor, rezultate din activitatea de întreprinzător de la 3 la 7 ani şi excluderea eşalonării acestora în părţi egale. Măsura este prevăzută în proiectul documentului de politică fiscală, vamală şi bugetară pe 2016, aprobat de Guvern şi, în primă lectură, de Parlament. Scopul este de a susţine întreprinderile, în special, în perioada de recuperare a investiţiilor”, a spus Radion Drumea.

Actualmente, CNPM întruneşte 21 de asociaţii patronale şi întreprinderi. Din 1997, este membră a Organizaţiei Internaţionale a Patronilor. Are semnate acorduri de cooperare cu organizaţii similare din Romania, Polonia, Germania şi alte ţări. De asemenea, este membru al consiliilor de administraţie ale unor instituţii publice, fonduri de susţinere a businessului, proiecte cu finanţare internă şi externă.