Cine sunt agenții economici beneficiari de finanțări preferențiale din partea Băncii Mondiale

30

În data de 24 octombrie, curent, conform informațiilor oferite pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova a avut loc întâlnirea dintre viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii  și directorul executiv al Băncii Mondiale pentru Armenia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Cipru, Georgia, Israel, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Olanda și Ucraina, Frank Heemskerk. Din datele oferite, se atestă deschiderea Băncii Mondiale în vederea oferirii de credite preferențiale, cu cel mai mic procent de dobândă în Europa, pentru realizarea proiectelor investiționale de importanță națională în diferite domenii. Acest fapt nu poate decât să fie salutat deoarece este bine cunoscut că dezvoltarea modestă a infrastructurii economice este un impediment important în calea dezvoltării țării. Este de asemenea bine cunoscut aportul important al mijloacelor financiare, oferite în condiții preferențiale mediului de afaceri, pentru dezvoltarea acestora. Or, rata dobânzii medii pentru creditele oferite de băncile comerciale din Republica Moldova este o povara mare pentru business-ul autohton.

Totuși, o informație apărută în comunicatul oferit de instituția guvernamentală menționată stârnește o nedumerire. Astfel, reprezentantul Băncii Mondiale a adus ca exemplu de susținere a Republicii Moldova creditul oferit concernului german Schwarz-Gruppe pentru implementarea în Republica Moldova a proiectului de extindere a rețelei Kaufland. Ținem să atenționăm autoritățile de profil, dar și reprezentanții acestei importante instituții financiare internaționale, că concernului german Schwarz-Gruppe este o entitate economică de familie, de top, după volumul veniturilor realizate. În acest sens, oferirea de credite preferențiale în vederea dezvoltării afacerilor unor categorii de beneficiari de top, nu reprezintă în niciun caz un efort de dezvoltare și reducere a sărăciei, care este, de altfel, obiectivul de activitate al Băncii Mondiale. Concernul german Schwarz-Gruppe dispune de capacități suficiente în vederea atragerii resurselor financiare în condiții comerciale, necesare pentru dezvoltarea afacerilor pe care le gestionează. Entitatea menționată nu realizează ca obiect de activitate principal nici activități caritabile și nici activități non-profit, în interes public, ci este o entitate economică axată pe maximizarea profitului.  Calificăm creditul menționat drept o activitate realizată de Banca Mondială de favorizare a unui agent economic în detrimentul altor agenți economici activi în domeniul vizat de afaceri în Republica Moldova și ca o acțiune de concentrare a valorii adăugate generate în sector, factor care duce la amplificarea sărăciei și nicidecum la reducerea acesteia, așa cum este de așteptat de la activitatea Ministerului Economiei și Infrastructurii și a Băncii Mondiale.

Sperăm că inițiativa Băncii Mondiale de a oferi mijloace financiare în condiții preferențiale va viza beneficiarii care au nevoie reală de susținere și nu pe superbogați.