Centenarul Organizației Internaționale a Muncii marcat la Chișinău în cadrul unei conferințe

48

La 16 mai curent, la Chișinău a fost marcat Centenarul Organizației Internaționale a Muncii (OIM) printr-o Conferință Internațională cu genericul Parteneriate pentru o lume a muncii în schimbare. Evenimentul a întrunit reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizației Internaționale a Muncii, Guvernului, Confederației Naționale a Patronatului, a Sindicatelor, autorităților publice centrale, locale, societății civile.

Participanții la eveniment au pus în discuție și au analizat politicile și măsurile realizate în vederea asigurării calității și competitivității forței de muncă în Republica Moldova, siguranța și sănătatea la locul de muncă și sporirea dialogului social pentru viitorul muncii.

În cuvîntul său de salut, Directorul Oficiului Subregional Budapesta al OIM, Domnul Markus Pilgrim a ținut să menționeze că „Republica Moldova este o țară prioritară pentru OIM în materie de suport tehnic. În cadrul Programului de țară privind Munca decentă 2016-2020, Organizația oferă asistență în promovarea ocupării și dezvoltării întreprinderilor, dialogului social și relațiile industriale eficiente și asigurarea condițiilor de muncă mai bune”.

Cu suportul OIM, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și aprobat Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  2017-2021, iar în anul 2018 – Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj, cu un pachet de măsuri active de ocupare a forței de muncă, adaptate nevoilor diferitor categorii de persoane. Pe parcursul anilor OIM a susținut dialogul social în Republica Moldova, contribuind la fortificarea capacităților partenerilor sociali și la promovarea standardelor cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă.

În alocuțiunea sa președintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Dl Leonid Cerescu s-a axat pe următoarele aspecte ce țin de colaborarea organizației noastre cu OIM:

„Structura tripartită unică și dialogul social ca proces și mijloace de interacțiune între guverne, reprezentanți ai angajaților și angajatorilor ne-au ținut aproape de realitățile economice și sociale, chiar și în perioadele turbulente ale acestui centenar. Procesele care au loc astăzi în Republica Moldova impun chiar și cei mai sceptici angajatori să-și schimbe atitudinea față valorile sociale.

Patronii din Moldova nu au o experiență seculară de interacțiune cu Organizația Internațională a Muncii aceasta rezumându-se la ultimele trei decenii. Dar chiar și această scurtă interacțiune a lăsat amprenta sa asupra modului de a fi și a înțelege lumea muncii de către noi, patronii.

Fiind în conducerea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova de la fondarea ei am asistat la multe procese care au influențat mult comportamentul patronilor. Influența Convențiilor OIM ratificate de Republica Moldova este una esențială. Suportul administrativ și metodologic pe care îl primesc organizațiile patronale de la OIM este bazat pe experiențele celor mai prospere Organizații patronale din lume.

Aici aș vrea să aduc în vizor principalele realizări obținute prin implicarea și cu suportul Organizației Internaționale a Muncii din ultima perioadă:

–  Crearea serviciului extern pentru protecție și prevenire în cadrul CNPM. Acest serviciu a diversificat veniturile și a crescut stabilitatea financiară a organizației noastre. Dezvoltarea rețelei patronale în Republica Moldova a fost un domeniu de cooperare între CNPM și OIM. Rezultatul acestei cooperări s-a materializat prin crearea a 10 organizații patronale regionale, dintre care 3 au devenit membri ai CNPM.

–   Întreprinderile în misiunea lor de angajare a forței de muncă au fost susținute printr-o serie de publicații, reunite prin genericul „Biblioteca Patronatului”. Informațiile cuprinse în aceste publicații permit angajatorilor să înțeleagă mai bine lumea muncii și respectiv să evite situaţii de conflict cu colectivul de muncă sau aplicarea de sancțiuni de către stat. Datorită suportului OIM aceste publicații sunt utile și solicitate astăzi.

Structura inedită tripartită a OIM permite Confederației Naționale a Patronatului să participe la Conferințele Internaționale ale Muncii, for unde se convoacă reprezentanții majorității statelor existente pe glob, în cadrul căruia se discută și se găsesc soluții  pentru provocările imediate și viitoare.

Susținem determinarea OIM de a asigura ocuparea completă și productivă și munca decentă pentru toți, or munca productivă și decentă reprezintă fundamentul generării de bogăție, sporirea demnității și eradicării sărăciei pentru oameni precum și creșterea economică a țării.

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova prin efortul conjugat al membrilor săi a muncit în ultimii 23 de ani pentru a implica o rețea de organizații reprezentative și independente a mediului de afaceri în vederea respectării acestor valori”.