Cadrul normativ primar privind sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală urmează să fie modificat

21

În contextul inițierii elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Legii nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și a Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de de asigurare obligatorie de asistență medicală) la 7 aprilie în cadrul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) s-a desfășurat o întrunire consultativă pe marginea unor aspecte conceptuale ce țin de propunerile Ministerului Sănătății și ale CNAM de modificare a cadrului normativ primar privind sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM).

La ședință au participat reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Camerei de Comerț Americane din Moldova, Asociației Investitorilor Străini, Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private. 

Propunerile discutate în cadrul ședinței se referă la includerea mamelor neangajate care îngrijesc copiii până la vârsta de doi ani în categoriile de persoane asigurate de către Guvern, prelungirea statutului de asigurat pentru persoanele care achită prima AOAM în sumă fixă până la data de 31 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată plata, eliminarea regimului special de reținere și raportare a primelor de asigurare achitate de angajații (conducători auto) care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi.

Alte propuneri de modificare a cadrului normativ vizează reglementarea negocierii ofertelor prezentate de către prestatorii de servicii medicale, actualizarea condițiilor de încadrare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul AOAM, crearea și administrarea de către CNAM a registrului de prețuri cu amănuntul pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile AOAM.

Propunerile de modificare a cadrului legislativ discutate cu participanții vor fi incluse într-un proiect de act normativ și va fi remis părților interesate spre avizare și consultare.