Beneficiile prestării serviciilor de îngrijire a copiilor la locul de muncă

18

La 27 iulie, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova cu suportul Organizaţiei Internaţionale a Muncii a desfăşurat un Atelier de lucru cu genericul „Organizarea serviciilor de îngrijire a copiilor la locul de muncă. Exemple de bune practici”

Pe parcursul evenimentului circa 100 de angajatori din Republica Moldova au fost informaţi despre cele mai recente prevederi legale referitoare la serviciile de îngrijire a copiilor la locul de muncă, iar reprezentanți ai mai multor companii internaționale au prezentat  practicile și experiențele lor de a oferi soluții alternative de îngrijire a copiilor la locul de muncă pentru a inspira și motiva sectorul de afaceri din Republica Moldova.

În 2020, 53.6% din populația Republicii Moldova, preponderent femei, cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani, era inactivă din cauza responsabilităților familiale. În pofida provocărilor, există oportunități și o cerere clară de servicii de îngrijire a copiilor. Din acest considerent, OIM, împreună cu CNPM, partenerii din sectorul public, privat și asociativ, susține crearea și pilotarea unor servicii private inovatoare și accesibile de îngrijire a copiilor la locul de muncă, care să garanteze condiții de muncă decente pentru prestatorii de servicii de îngrijire.

În debutul evenimentului, preşedintele CNPM, Dl Leonid Cerescu a ţinut să menţioneze următoarele: ”De 27 de ani, una din prioritățile noastre o constituie relațiile de muncă. Angajatorii, membri ai Confederației Patronatelor, ne semnalează că întâmpină dificultăți în angajarea personalului necesar, o categorie specială fiind mamele care au în îngrijire copii de până la 3 ani. Prin acest atelier desfășurat astăzi, vrem să motivăm antreprenorii să ofere servicii alternative de îngrijire a copiilor, astfel încât mamele să poată reveni mai curând în cîmpul muncii, iar angajatorii să-și suplinească necesarul de personal”.

Prezentă la eveniment Deputata Marina Morozova, una din autoarele legii privind serviciile de îngriire a copiilor a menţionat: ”Anul 2022 a fost un an important pentru familii și pentru femei pentru că am elaborat mai multe legi de susținere a familiilor, care să permită părinților să revină cât mai curând în câmpul muncii. Din lipsă de creșe, acest serviciu este mai mult decât necesar părinților care au copii mici, iar dumneavoastră, ca angajatori, veți putea oferi acel spațiu prietenos copiilor, cu un educator bine pregătit. Veți avea de câștigat financiar pentru că veți avea personalul necesar implicat în procesul de muncă, iar părinţii vor munci liniștiți știind că copiii lor sunt alături”. 

Pentru că doar 15% din copiii de vârstă antepreșcolară (0-3 ani) sunt încadrați în instituții de îngrijire timpurie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat un program complex ce vizează  serviciile de îngrijire a copiilor. ”Ne-am propus ca până în anul 2026 să dublăm acest număr. Infrastructura existentă de educație timpurie se află sub presiune semnificativă, cu rate de ocupare de peste 100% în centre urbane precum Chișinău. Lipsa de îngrijitori este acută în zonele rurale, cu 24% dintre cadrele didactice repartizate în instituțiile de învățare timpurie din Chișinău și restul de 76% dintre cadrele didactice repartizate în 34 de raioane. Guvernul urmează să aprobe curând  Hotărârea de guvern care va descrie fiecare etapă despre cum să fie deschisă o creșă la locul de muncă”, a explicat Felicia Bechtold, Secretară de Stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

Reprezentanți ai Universității din Oxford, Marea Britanie și ai Grupului Boyner din Turcia, au prezentat practicile și experiențele lor de a oferi soluții alternative de îngrijire a copiilor la locul de muncă pentru a inspira și motiva sectorul de afaceri din Republica Moldova. În același timp, experți naționali au prezentat prevederile naționale legale referitoare la crearea și funcționarea serviciilor de îngrijire alternativă a copiilor la locul de muncă.

În continuare, vor fi elaborate criterii de selecție a companiilor care doresc să inițieze servicii de îngrijire a copiilor  la locul de muncă. ”Practicile internaționale demonstrează că aceste servicii funcționează perfect și sunt în folosul companiilor pentru ca acestea să nu piardă talente, forța de muncă calificată și investițiile făcute în sporirea capacităților angajaților. În prezent, lucrăm la elaborarea unui ghid pentru angajatori, cu informații utile. Apoi, companiile selectate vor beneficia de asistență tehnică, financiară și mentorat în procesul de  pilotare a acestor servicii care vor fi implementate în premieră în țara noastră”, a punctat Nelea Rusu, coordonatoare națională a proiectului.

Înregistrarea video a evenimentului poate fi urmărită aici.

Prezentarea Legea 367 (1)