Ședința Consiliului tripartit pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

44

La data de 18 octombrie 2022 am participat, alături de alți doi colegi delegați ca membri din partea Confederației Patronatului, la şedinţa Consiliului Tripartit pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

În cadrul evenimentului au fost prezentate și discutate realizarea măsurilor prevăzute în Planul de activitate al ANOFM pentru 9 luni ale anului curent. Ședința s-a desfășurat în format hibrid: online şi cu prezenţă fizică, cu participarea dnei Felicia Bechtoldt, Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), cu statut de Președinte a Consiliului tripartit pe lângă ANOFM, membrii Consiliului tripartit, reprezentanți ai MMPS, conducerea ANOFM, șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul ANOFM și șefii subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM).

Potrivit Doamnei Raisa DOGARU, director ANOFM,  piața forței de muncă a înregistrat o activizare față de anii pandemici, rata șomajului fiind în scădere.  Tododată se face resimțit impactul războiului din Ucraina asupra pieței muncii,  mulți agenți economici au avut de suferit, aceștia fiind nevoiți să se orienteze către alte piețe sau să se reprofileze pentru a nu falimenta.

În comun cu subdiviziunile teritoriale, ANOFM și-a axat activitatea în mod prioritar la realizarea următoarele obiective prevăzute în Plan: sporirea şanselor de angajare a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi asigurarea tranziţiei la piaţa muncii prin implicarea în măsuri de ocupare a forței de muncă; creşterea gradului de protecţie a cetăţenilor moldoveni în procesul de emigrare în scop de muncă și susținere la integrarea pe piața muncii a cetățenilor reveniți de peste hotare;  asigurarea efectuării monitorizării măsurilor de ocupare a forţei de muncă, cercetărilor, analizei şi prognozei pieţei muncii; 

Este în scădere și numărul de persoane cu care a interacționat Agenția Națională în comun cu subdiviziunile sale teritoriale. Astfel s-a lucrat cu 48234 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau cu 12239 mai puține față de aceeași perioadă a anului 2021. Din aceștia, 19707 șomeri au fost noi înregistrați, sau 40,9% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Conform acelorași date de la începutul anului curent, au fost înregistrate 24784 locuri de muncă vacante declarate de către 2598 angajatori. La finele lunii septembrie sunt la evidență 12037 șomeri, dintre care 6365 femei (52,9%) și 12645 locuri de muncă vacante active.

Președinta Consiliului tripartit, Dna Felicia Bechtoldt, a apreciat efortul depus de angajații ANOFM în realizarea obiectivelor propuse și a încurajat subdiviziunile teritoriale să fie cît mai active pentru a promova măsurile de ocupare, consolidând comunicarea cu angajatorii, instituțiile de învățământ, APL, ONG, mass-media locală, cît și alți actori pe piața muncii. 

În pofida tuturor provocărilor, a crizelor suprapuse şi a unor obstacole întâlnite în îndeplinirea sarcinilor a fost apreciat efortul subdiviziunilor teritoriale care au angajat un număr mare de persoane, au facilitat integrarea pe piața muncii a persoanelor care necesită suport suplimentar, cît și implementarea noilor măsuri de acordare a subvențiilor, susținerea inițiativelor locale etc.