Societatea pe Acţiuni “INCONARM”

45

Director general
Andriuţă Tudor

Contacte:

Andriuţă Tudor

Director general al S.A. „Inconarm”

 Tel. 29 39 60, 29 39 33. Fax. 29 39 33

e-mail: info@inconarm.md

tandriuta@inconarm.md

www.inconarm.md

MD-2059, Republica Moldova, mun. Chişinău

Str. Petricani, 86


 Societatea pe Acţiuni „INCONARM” – producător de materiale de construcţie primare din Moldova. În prezent a acumulat o experienţă de şase decenii în producerea amestecurilor de betoane şi mortare şi prefabricatelor din beton armat.

În anul 1947 în or. Chişinău a fost fondată Uzina de Beton Armat nr. 2. Produsul de bază al Uzinei fiind panourile cu goluri multiple.

În anul 1995, în cadrul Programului de privatizare, Uzina de Beton Armat nr. 2 din Chişinău a fost privatizată, fiind reorganizată în Societatea pe Acţiuni „INCONARM”.

Ulterior, au fost înregistrate mai multe etape de dezvoltare a întreprinderii.
În perioada 2005-2006 a fost aprobată o nouă structură organizatorică a societăţii.
În anul 2007 a fost iniţiat procesul de implementare a Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001.
În iunie 2009 societatea a fost certificată în sistemul ISO 9001:2008.

Produsele şi serviciile principale oferite de S.A. „Inconarm”:
•Producerea betoanelor de la marca M50 pînă la B450
•Producerea mortarului
•Producerea prefabricatelor din beton armat
•Comercializarea elementelor metalice
•Servicii de laborator

Cerinţe faţă de produsele şi serviciile oferite:
•Calitate
•Competivitate
•Corespunderea cerinţelor şi parametrilor caracteristice pentru categoriile de mărfuri produse de întreprindere
•Capacitatea de a satisface toate solicitările şi cerinţele clienţilor

Caracteristica clienţilor principali:
•Antreprenori şi firme de construcţie, specializate în edificarea construcţiilor civile şi industriale;
•Producători de viţă-de-vie, livezi;
•Întreprinderi furnizoare de gaza naturale;
•Întreprinderi furnizoare de apă şi prestare servicii canalizare;
•Consumatori persoane fizice pentru realizarea necesităţilor personale (construcţia caselor de locuit, fîntîni, etc.);
•Organizaţiile nonguvernamentale şi autorităţile publice locale privind implementarea şi realizarea Programului naţional de aprovozionare cu apă potabilă;
•Întreprinderi specializate în construcţia/repararea drumurilor.

Distincţii:
•Anul 2002 – Premiul de Stat pentru Realizări în domeniul calităţii, productivităţii şi competivităţii. Laureat de gradul III.
•Anul 2003 – Premiul de Stat pentru Realizări în domeniul calităţii, productivităţii şi competivităţii. Laureat de gradul II.
•Anul 2004 – Premiul de Stat pentru Realizări în domeniul calităţii, productivităţii şi competivităţii. Laureat de gradul II.
•Anul 2005 – Premiul de Stat pentru Realizări în domeniul calităţii, productivităţii şi competivităţii. Laureat de gradul II.
•Anul 2007 – Premiul de Stat pentru Realizări în domeniul calităţii, productivităţii şi competivităţii. Laureat de gradul II
•Anul 2007 – Premiul mare „Mercuriul de Aur”. „Marca Comercială a Anului 2007″.

Obiective:
•Menţinerea şi garantarea permanentă a unui nivel înalt al calităţii produselor fabricate.
•Satisfacerea în permanenţă a cerinţelor şi necesităţilor clienţilor.
•Diversificarea gamei produselor fabricate de Societate (În perioada anilor 2005 – 2009 gama prefabricatelor din beton armat s-a majorat cu 12 noi tipuri de produse).