Societatea pe acţiuni “CARIERA COBUSCA”

94

SA Cariera Cobusca,  s. Salcia
tel./fax: +373 265 79-285, 79-241
gsm: +373 69 190-870
Filiala: MD 2023, mun. Chisinau, str.Lunca Bicului, 32/2
tel.: +373 22  42-15-03, 42-14-16


Societatea pe Actiuni de Producere a Materialelor de Constructie Nemetalice „Cariera Cobusca” s-a creat in baza reorganizarii intreprinderii de arenda cariera „Cobusca” nr. 12400231 din 15.02.1993 si este succesorul de drept al acesteia, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat la data de 18.05.2005, sub numarul de inregistrare IDNO 1002601002516, cu sediul si adresa juridica in s. Salcia, r-nul Anenii-Noi, MD-6511.

Activeaza in baza licentei seria A MMII nr. 015079, eliberata de Camera de Licentiere a Republicii Moldova la data de 25 februarie 2005 – „Extragerea zacamintelor minerale”. Capitalul social al Societatii constituie 2223150 (doua milioane doua sute douazeci si trei miii una suta cincizeci) lei si este impartit in 148210 (una suta patruzeci si opt mii doua sute zece) actiuni.

Conform statutului S.A. „Cariera Cobusca” desfasoara principalele genuri de activitate:

 • Extragerea zacamintelor minerale si producerea nisipului imbogatit;
 • Fabricarea elementelor din beton, ipsos si ciment;
 • Comertul cu ridicata si cu amanuntul pe baza de tarife sau contracte a materialelor de constructie;
 • Transportul auto de marfuri si calatori, etc.

In anul 2005 se deschide si isi incepe activitatea Filiala Chisinau a SA Cariera Cobusca, care  s-a specializat in:

 • Producerea si comercializarea betonului si mortarului cu capacitatea de 30 m3/ora.
 • Comercializarea nisipului cernut/spalat si a pietrisului.
 • Lucrarile de timplarie (producerea usilor, teraselor, scarilor, geamurilor, asamblarea casutelor din lemn, s.a. lucrari individuale la comanda din lemn).
 • Servicii de laborator pentru efectuarea controlului calitatii betonului si amestecurilor de mortar conform standardelor nationale, iar incepind cu 2008 – si celor internationale.
 • Prestarea serviciilorde transportare a betonului cu masini speciale (cu capacitatea de 7m3), precum si a nisipului/pietrisului.

Posibilităţile tehnice şi tehnologice ale ofertantului (potenţialul economic, dotarea tehnică, resursele de executare a lucrărilor, calificarea personalului)

Amplasată între două artere principale: Chişinău-Anenii Noi-Bender şi Brest-Chişinău-Odesa, S.A. „Cariera Cobusca” este unica întreprindere din Republica Moldova ce practică spălarea şi îmbogăţirea nisipului. La momentul actual S.A. „Cariera Cobusca” prelucrează zăcămîntul de nisipuri cu spălare şi îmbogăţire ulterioară la instalaţii speciale de îmbogăţire, ce se află în componenţa tranşei tehnologice  cu capacitatea de 400 mii m3 de nisip pe an. S.A. „Cariera Cobusca” este una dintre cele mai mari întrerinderi miniere din Republica Moldova, volumul total de extragere a nisipului constituind 50% din volumul total pe ţară. Pe parcursul anilor 2005, 2006 şi 2007 S.A. ,,Cariera Cobusca” a dobîndit şi realizat, respectiv 583,8; 317,4; şi 336,4 mii m3 nisip.

Lucrările de extragere şi recultivare se efectuează conform proiectului tehnic „Tehnologia şi organizarea recultivării terenurilor Carierei Cobusca”, cu corectările corespunzătoare proiectate şi coordonate cu instituţiile respective.

S.A. „Cariera Cobusca” este dotată cu tehnica necesară pentru efectuarea lucrărilor de descopertare, excavaţie şi transportare. La momentul actual întreprinderea dispune de următoarea tehnică:

 • Două excavatoare cu pas cu volumul cupei de  6,5 m3 şi braţul de 45 m, capabile de a dezveli rezerve de zăcămînt cu o treaptă de pînă la 20 m, cu o singură intrare la o distanţă de pînă la 42 m;
 • Excavator ЭКГ – 5 cu volumul cupei de 5m3;
 • Două excavatoare ЭO2503, cu volumul cupei – 2,5 m3;
 • Două încărcătoare L34 cu capacitatea cupei de 3,4 m3;
 • Şase buldozere T171 şi un tractor cu roţi K-700;
 • Cinci dragline cu capacitatea benei de 1,2 m3;
 • Autogreder D-143;
 • Două autobuse şi un microbus pentru deplasarea muncitorilor;
 • Şase autobasculante.

Lucrările de descopertare se efectuează cu excavatorul ЭШ6/45, fără transportarea adăugătoare a stratului descopertat. Stratul fertil se depozitează aparte şi se separă pe categorii (Nivel 1 şi 2).

Lăţimea de 28 m la nivelul de bază a porţiunii descopertate permite folosirea excavatorului ЭКГ-5А (cupa 5 m3) şi accesul transportului (automobile de tip MAZ cu capacitatea 5 m3) pentru a transporta nisipul la fabrica de sortare  şi îmbogăţire, la o distanţă 0,5-2 km. Aceste cheltueli de transport sînt inevitabile, fiindcă proporţia de argilă în nisip este 14-20%, totodată folosirea apei pentru îmbogăţire nu permite antrenarea la acest proces a unei fabrici mobile.

La încărcarea nisipului prelucrat se folosesc excavatoare ЭО 2503 (cupa 3m3) adaptate, ajustate pentru încărcarea autocamioanelor de la capacitatea 3m3 (autocamioane de tip ZIL) care este cel mai des transport folosit de consumatorii particulari. Toate aceste utilaje electrice reduc la minimum timpul pentru încărcarea camioanelor, cît şi cheltuelile aferente acestor operaţiuni, ce se reflectă în costul nisipului.

La momentul de faţă numărul scriptic de angajaţi la întreprindere este de 140 persoane: dintre care 21 – cu studii superioare şi 10 – ingineri în domeniul exploatărilor miniere de suprafaţă şi subterane a zăcămintelor utile. Salariul mediu declarat pe anul 2007 este de 4367 MDL şi deţine locul 3 între între intrepnderile de construcţie .

Calitatea de agent economic autorizat, exploatarea industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile (licenţe, certificate privind activitatea eficientă, scrisori de recomandare).

          Exploatarea zăcămîntului de nisip „Cobusca” a început în anul 1973 în cadrul Asociaţiei ,,Нерудпром”, Tiraspol, ca urmare a cercetărilor geologice efectuate în anii 1964-1965. Începînd cu anul 1992 întreprinderea a fost reorganizată în societate pe acţiuni în componenţa Concernului ,,Inmacom” cu denumirea S.A. „Cariera Cobusca”.
Pînă în anul 1985 au fost extrase circa 2,5 mln. m3 de nisip. În anii 1984-1985 au fost efectuate cercetări geologice care au constatat o rezervă de 16 mln. m3, conform protocolului Comisiei de Stat pentru Rezerve Miniere Utile №480 din 09.04.1987. Aproximativ jumătate din aceste rezerve au fost extrase pînă la moment, adică 7,5 mln. m3, conform raportului 5GR. Extragerea anuală sa mărit cu 70% faţă de anii 1974-1985, datorită reconstrucţiei fabricii de sortare, înlocuirii utilajului şi metodei de extragere (procurarea Excavatoarelor păşitoare ЭШ-6/45 şi pe şenile ЭКГ-5А).

SA „Cariera Cobusca” a stabilit raporturi strînse de parteneriat cu companii de renume din Republica Moldova, cum ar fi SA „Macon”, SA „Monolit”, „FEC”, SA „Inconarm”, SA „Beton Armat” şi altele. Companiile respective conlucrează fructuos cu SA „Cariera Cobusca” şi graţie calităţii înalte a materiei furnizate.  Aceasta înseamnă că nisipul este îmbogăţit şi poate fi folosit cu siguranţă în construcţii.