Training cu genericul „Relațiile de muncă. De la angajare pînă la concediere” or. Bălți

20

Cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, Direcția executivă a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova organizează la 11 aprilie curent, cu începere de la ora 10.00 în or. Bălți, incinta Hotelului Bălți primul training cu genericul „Relațiile de muncă. De la angajare pînă la concediere”.

Evenimentul este destinat agenților economici: directori, administratori, responsabili de resursele umane, or legislația muncii cu toate aspectele ei este în continuă schimbare.

Se vor discuta următoarele aspecte:

Angajarea şi perfectarea corectă a relaţiilor de muncă

Regulile de executare a raporturilor de muncă

Stabilirea şi reglementarea timpului de muncă şi de odihnă, regimul şi evidenţa acestora

Regulile de stabilire şi achitare a salariului

Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi salariatului în cadrul formării profesionale

Respectarea normelor de securitate  şi sănătate în muncă

Formatorul seminarului este Dorin Josanu, master în dreptul muncii, unul din cei mai cotați experți în acest domeniu, co-autor al unui nou Cod al Muncii, cu vastă experiență profesională.