Ședință – Reglementarea muncii prin agent de muncă temporară

20

La 3 martie, ora 10.00, pe platforma Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru, Grupul de lucru 4, prezidat de directorul executiv al CNPM, va avea loc o ședință de lucru în cadrul căreia se va discuta proiectul de lege privind munca prin agent de muncă temporară în vederea definitivării acestuia.