Ședința Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

20

În cadrul Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător din 02 octombrie curent se vor discuta urmăatorele proiecte:

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de modificare a Regulamentului privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investițiilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 283/2017 din 15.11.2016, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a  Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (integrarea străinilor), elaborată de Ministerul Afacerilor Interne.

3. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

/ Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din 04.09.2019, procesul-verbal nr. 19/

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîrie a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor de circulație maritimă și mixtă, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime și de abrogare a Hotărîrii de Guvern nr.1608/2003 cu privire la recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîrie a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind managementul exploatării în siguranță a navelor şi prevenirea poluării, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

7. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

/ Notă: AIR a fost examinat și avizat pozitiv în ședința GL din    procesul-verbal nr.     /

8. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.