Ședința Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

16

 

1. Examinarea  Analizei  Impactului  de  Reglementare la proiectul  hotărîrii  de  Guvern  cu  privire  la  modificarea  si  completarea unor  hotarîri  de  Guvem  (Hotărîrea  Guvemului  nr.859  din  14  iulie  2008  și  Hotărîrea Guvemului nr. 1325  din 27 noiembrie 2008)., elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

2.   Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

3.  Examinarea  Analizei Impactului de Reglementare asupra proiectului Legii privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor ecologice, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

4 Examinarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății”, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

//Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 25.10.2017, procesul-verbal  nr.25//

5. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează  în unele hotărîri ale Guvernului, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

//Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 25.10.2017, procesul-verbal  nr.25//