Ședința Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător

19

1. Examinarea proiectului de lege privind răspunderea și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și operatorilor de aeronave, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitiv în ședința GL din 02.05.2018, procesul-verbal nr.13/

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente” și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii de Guvern privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea  Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate care reglementează circulația și importul de ecvidee și a proiectului hotărîrii Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.