Ședința Grupului de lucru 4 al Consiliului Consultativ în cadrul Ministerului Finanțelor

11

La 26 aprilie, ora 13.30 membrii Grupului de lucru 4 al Consiliului Consultativ în cadrul Ministerului Finanțelor se întrunesc în cea de-a doua ședință pentru a discuta propunerile de completare/modificare a Hotărîrii Guvernului nr.10/2012 în vederea ajustării plafoanelor pentru cheltuielile de delegare a salariaților.

În toate cele 4 grupuri de lucru au fost desemnați reprezentanți ai membrilor Confederației, care vor contribui cu expertiză și experiență în domeniu, fapt ce va permite implicarea plenară a mediului de afaceri în acest amplu proces.