Ședința Consiliului de Conducere CNPM

18

La 23 iunie, cu începere de la ora 10.00 se va desfășura ședința în format on-line a Consiliului de Conducere al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. În cadrul acesteia se va examina cererea de aderare a unei asociații patronale, va fi prezentat un succint raport de activitate în primul semestru al anului curent. Tot aici se va pune în discuție și solicitarea Confederației Naționale a Sindicatelor priviund cuantumul minim garantat.