Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective

8

La 26 ianuarie, ora 15.00 se convoacă prima ședință din anul curent a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective.

În cadrul ședinței se vor discuta propunerile pentru Planul de activitate al Comisiei pentru semestrul întîi; despre mecanismul de stabilire a salariului minim pe țară; consolidarea dialogului social la nivel de ramură.

Comisia naţională pentru consultari şi negocieri colective este un organ tripartit autonom de interes public al parteneriatului social care se constituie pentru soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul muncii şi a problemelor social-economice, pentru dezvoltarea parteneriatului social la nivel naţional.

Comisia naţională este compusă din 18 membri şi 12 membri supleanţi, numiţi pe un termen de 3 ani de partenerii sociali (Guvern, patronate şi sindicate).