Ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective

12

La 20 iulie curent, ora 15.00 Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective se va întruni în ședință cu următoarea ordine de zi:

1.    Despre măsurile întreprinse de către Guvernul Republicii Moldova în vederea adaptării legislaţiei naţionale la Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81 privind inspecţia muncii, ca urmare a recomandărilor Comitetului tripartit de experţi al OIM.

Raportori – Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei.

 2.    Examinarea proiectului de Lege privind tichetele de masă.

Raportor – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

3.    Examinarea proiectului Convenţiei colective (nivel naţional) de modificare şi completare a Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 09.07.2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”.

Raportor – Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova.

 4.     Aprobarea Planului de activitate al CNCNC pentru semestrul II al anului 2017.

Raportor – Secretariatul CNCNC.