Instruire în domeniul Securității și Sănătății Muncii

15

Știați că doar în primele două luni ale anului Inspectoratul de Stat al Muncii au consemnat 956 încălcări în domeniul securității și sănătății în muncă!

La 08 aprilie, cu începre de la ora 9.00, prin platforma ZOOM, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova va desfășura instruirea „Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM)”, nivelul I. La acest webinar vom aborda următoarele subiecte:

1. Actele normative de securitate şi sănătate în muncă.

2. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate şi sănătate în muncă.

3. Noţiuni generale despre factorii de risc profesional.

4. Noţiuni generale despre evaluarea riscurilor profesionale.

5. Acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă.

6. Organizarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului din unitatea economică.

Nu ezitați să vă înscrieți la instruirea în domeniul SSM, nivel I la telefonul 069240700 sau adresa de e-mail: cnpm@cnpm.md.