Dezbaterea publică – Reforma Controlului de Stat privind Securitatea și Sănătatea în Muncă

11

La aproape doi ani de la lansarea reformei care a dus la reorganizarea controlului de stat al respectării legislației de securitate și sănătate în muncă (SSM), prin transferul de la Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) a competențelor de control privind activitatea de inspecție a SSM către alte 10 autorități sectoriale specializate, se constată impactul său negativ asupra securității ocupaționale a angajaților.

Poziția Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova la acest subiect, care a creat un serviciu extern de Securitate și Sănătate în Muncă, va fi expusă în cadrul dezbaterilor publice de către directorul executiv, Vladislav Caminschi.