Comunicat de presă „Încălcarea procedurii de adoptare a bugetelor”

10

 

            Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova își exprimă dezacordul faţă de modalitatea de aprobare de către Guvern a proiectelor de legi pentru anul 2015 privind  Bugetul de Stat,  Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, Fondului de Asigurare Obligatorie de Asistenţă Medicală şi a Politicii fiscal-bugetare şi vamale. În conformitate cu legislaţia în vigoare urmau a fi parcurse anumite proceduri ce ţin de consultări, avizări şi aprobări înainte de a fi prezentate Guvernului.

            Astfel, un şir de legi dar şi Codul Fiscal obligă Ministerul Finanţelor să elaboreze şi să prezinte Analiza Impactului de Reglementare pentru proiectul legii referitoare la politica fiscală.

            Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat trebuia să fie aprobat de către Consiliul de Administrare a Casei Naţionale pentru Asigurări Sociale.

            Pentru prima dată în ultimii zece ani toate proiectele menţionate nu au fost prezentate spre aprobare Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective, constituită din reprezentanţii Guvernului, a Patronatelor şi Sindicatelor. Motiv pentru această abatere reprezintă tărăgănarea numirii reprezentanţilor părţii Guvernamentale.

            Cu toate că aceste proiecte au fost prezentate separat spre avizare partenerilor sociali, lipsa consultărilor nu ne-a permis să dăm o apreciere în timp util în ce măsură obiecţiile şi propunerile noastre au fost luate în consideraţie. Consultările puteau fi eficiente având în vedere perioada de circa 9 luni de zile avută la dispoziţie de la elaborare până la aprobare. În opinia noastră partea societăţii – patronii, care contribuie cel mai mult la formarea bugetului public naţional trebuia să fie auzită.

            Mecanismele menţionate mai sus au fost adoptate în practica naţională pentru a implementa conceptul de democraţie participativă. Cu regret constatăm o abatere de la principiile acestui concept.

            Atenţionăm autorităţile asupra neadmiterii unor astfel de încălcări pe viitor, care pot servi temei pentru contestarea în instanţă a deciziilor adoptate.

            Totodată, solicităm Parlamentului Republicii Moldova să întreprindă acţiuni pentru a purta un dialog eficient cu patronatele şi societatea civilă în general, în vederea neadmiterii majorării poverii fiscale, în situaţia în care atestăm o recesiune economică fără precedent.