19 iunie 2009. Masa rotundă „Consolidarea organizaţiilor patronale şi dialogul social la nivel de teritoriu”, Călăraşi.

32

Consolidarea organizaţiilor patronale şi dialogul social la nivel de teritoriu din Republica Moldova

       Aceasta a fost tema mesei rotunde, organizate de Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) şi Consiliul raional Călăraşi şi care a avut loc pe 19 iunie 2009 în centrul raional Călăraşi. La întrunire au participat circa 30 de agenţi economici din raion, reprezentanţi ai sectorului real al economiei din teritoriu.

     Partea I a mesei rotunde a fost dedicată tematicii consolidării organizaţiilor patronale la nivel de teritoriu. Ample informaţii privind principalele aspecte ale activităţii Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova în cadrul relaţiilor de colaborare cu Guvernul şi Sindicatele şi rolul şi serviciile organizaţiilor patronale într-o economie de piaţă  a prezentat domnul Adrian Axenti, Directorul general executiv al CNPM. Despre cadrul legislativ şi normativ privind prosedurile de constituire şi înregistrare a organizaţiilor patronale a vorbit Vladislav Caminschi, Şeful direcţiei relaţii interne şi externe a CNPM.

     Partea a doua a mesei rotunde a fost deasemenea importantă la nivel cognitiv şi practic pentru cei prezenţi, tema fiind  Dialogul social în Republica Moldova. Au fost prezentate informaţii despre instituţionalizarea dialogului social tripartit în Republica Moldova  (guvern-patronate-sindicate), cadrul legislativ şi normativ privind activitatea prganizaţiilor patronale, s-a vorbit despre Comisia naţională şi comisiile teritoriale/ramurale pentru consultări şi negocieri colective la nivel central (guvern-patronate-sindicate) şi la nivel teritorial (administraţia publică locală- organizaţiile patronale  şi cele sindicale).

     Au urmat mai multe întrebări şi discuţii, agenţii economici fiin cointeresaţi direct în crearea asociaţiei teritoriale patronale, care le-ar prezenta interesele la nivel local şi central. Vicepreşedintele Consiliului raional Călăraşi dl Coşcodan a reiterat deasemenea interesul administraţiei publice locale pentru formarea organizaţiei patronale în teritoriu, care ar avea un rol important în soluţionarea problemelor de ordin economic în teritoriu şi crearea unui mediu favorabil de afaceri.

     S-a convenit de a stabili o colaborare constructivă cu executivul Confederaţiei Naţionale a Patronatului pentru crearea şi înregistrarea la Ministerul justiţiei a asociaţiei patronale Călăraşi, care apoi să adere ca membru cu drepturi depline la Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova.