vezi mai mult

 
Ședința Guvernului Republicii Moldova
03.06.2020   4 Accesări   
 
 
Prima pagină   »  Calendar   »  Evenimente » Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător
09
01.2019
Ședința Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător
275 Accesări  
   

în cadrul ședinței Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător se vor examina următoarele subiecte:

1. Examinarea proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 974 din 15.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, elaborat de Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitiv în ședința GL din 19.12.2018, procesul-verbal nr.34/

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Serviciul Vamal.

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea listei  serviciilor,  metodologiei de calculare a tarifelor  și cuantumului  tarifelor  pentru  determinarea  titlului și  marcarea  obiectelor  din metale prețioase, pentru expertizarea metalelor  prețioase,  diagnosticare a  pietrelor prețioase, evaluarea pietrelor prețioase, giuvaiere, a metalelor prețioase și a articolelor din ele și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Finanțelor.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și certificarea operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

5. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege a zootehniei, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitiv în ședința GL din 29.11.2017, procesul-verbal nr.30/