vezi mai mult

 
 
 
Prima pagină   »  Calendar   »  Evenimente » Ședința Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător
21
11.2018
Ședința Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător
90 Accesări  
   

Membrii Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător se reunesc în ședință pentru a examina și dezbate subiecte cu impact în activitatea mediului de afaceri:

1. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 7.11.2018, procesul-verbal nr.30/

2. Examinarea proiectului Ordinului Serviciului Vamal cu privire la completarea Ordinului Serviciului Vamal nr.296-O din 19/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind decizia de clasificare a mărfurilor,  elaborat de Serviciul Vamal.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 7.11.2018, procesul-verbal nr.30/

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul legii privind regimul materialelor explozive cu destinație civilă, elaborată de Ministerul Afacerilor Interne.

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor, elaborată de Ministerul Finanțelor.

6. Examinarea proiectului Metodologiei de calculare a plaților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 7.11.2018, procesul-verbal nr.30/

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare efectuată asupra proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.418/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol" și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

8. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Condițiilor speciale aplicabile importurilor de gumă de gaur, originară sau expediată din India și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului