vezi mai mult

Noi măsuri economice în susținerea businessului, anunțate de stat
30.03.2020     
 
Dispoziția nr.8 a Comisiei pentru Situații Excepționale
28.03.2020     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Modificări legislative ce țin de indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în favoarea angajatorilor
13
05.2019
Modificări legislative ce țin de indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în favoarea angajatorilor
 
   

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova susține efortul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care la inițiativa mediului de afaceri a inițiat modificări în legislație în vederea preluării de la angajatori a obligației de evidență, calcul și plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

În acest context Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect ce vizează modificarea și completarea unor Hotărîri de Guvern care se referă la indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru prevenirea îmbolnăvirilor și pentru protezare ortopedică.

Această inițiativă a fost posibilă datorită efortului depus de Direcția executivă a Confederației pentru debirocratizarea și excluderea funcțiilor improprii angajatorilor, dar și a creării Registrului electronic de evidență a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă menționate supra.

Totuși proiectul conține și unele neconcordanțe, asupra cărora ne-am expus în avizul prezentat autorității.

- Prezentarea aceleiași informații către două organe - Serviciul Fiscal de Stat și Casa Teritorială de Asigurări Sociale, date ce se conține în raportul IRM 19;

- Considerăm că angajatorul trebuie să aibă acces la baza de date pentru a exclude situațiile cînd Casa Teritorială de Asigurări Sociale va achita indemnizația pentru incapacitate tmeporară de muncă din prima zi (pentru îngrijirea copilului bolnav, în cazul HIV/SIDA, tuberculozei, bolilor oncologice și hepatite). Tot la acest compartiment considerăm că este necesar de exclus informația pe suport de hîrtie, pentru care optăm de mai mult timp.

- Atribuțiile extinse ale prestatorului de asistență medicală prin care anume el decide temeinicia motivelor de acordare a indemnizației unui alt membru al familiei  în cazul îngrijirii copilului bolnav (bunic, bunică etc.). În opinia noastră prestatorul de servicii trebuie să procedeze cum consideră părinții copilului, or păstrarea în cîmpul muncii a persoanelor apte de muncă este în beneficiul atît la familiei, cît și al economiei per ansamblu.