vezi mai mult

Și angajatorii din Soroca instruiți în domeniul legislației muncii
18.04.2019     
 
Legislația muncii și aspectele ei prezentate la Bălți în cadrul unui training
13.04.2019     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Prima ședință a partenerilor sociali
05
03.2018
Prima ședință a partenerilor sociali
 
   

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective s-a întrunit la 03 martie, curent pentru prima ședință din anul acesta în noua componență, fiind prezidată de dl Chiril Gaburici, ministru al economiei și infrastructurii.

Reprezentanții Guvernului, patronatelor și sindicatelor au aprobat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.245-XVI din 21 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial, care are drept scop perfecționarea și consolidarea sistemului actual de parteneriat social.

Pe agenda reuniunii au fost subiecte ce vizează îmbunătățirea cadrului legal în domeniul ocupării forței de muncă și pensiilor,care are scopul de a preveni și de a reduce șomajul și efectele sociale ale acestuia, de a asigura un nivel ridicat al ocupării și adaptării forței de muncă la cerințele pieței. Noul sistem de măsuri este ajustat practicilor și reglementărilor comunitare și va diminua rata șomajului pe piața națională a muncii.

Situația din sistemul de achiziții publice, subiect propus spre discuție de Clubul Republican al Oamenilor de Afaceri Timpul, membru CNPM. Participanții la ședință au analizat propunerile de modificare și completare a Legii nr.131 din 2015, prezentate de către Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea efectuării controlului post audit și examinării calității executării rezultatelor tenderurilor, precum și implementarea procedurilor de achiziții electronice, care va asigura un nivel mai înalt al transparenței achizițiilor publice. Ministerul Finanțelor și-a luat angajamnetul de a organiza dezbateri publice cu toți actorii interesați la acest subiect, or achizițiile publice constituie un subiect de importanța majoră pentru mediul de afaceri. Urmare a discuțiilor s-a decis

Se recomandă Ministerului Finanțelor să convoace un grup de lucru tripartit, cu implicarea Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova și a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova,  pentru examinarea propunerilor de modificare şi completare a cadrului legal în sistemul de achiziții publice.