vezi mai mult

Partenerii sociali la masa de dialog
07.07.2021     
 
Ministerul Finanțelor încurajează antreprenorii să beneficieze de subvenționarea locurilor de muncă
18.06.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Munca la distanță are dreptul la viață!
28
05.2020
Munca la distanță are dreptul la viață!
 
   

Proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, printre care se regăsesc modificările la Codul Muncii ce vin să reglementeze munca la distanță, a fost promulgat și publicat în Monitorul Oficial din 25 mai.

La 26 mai curent am participat la o ședință on-line pe subiectul securității și sănătății în muncă a angajaților în condițiile muncii la distanță și a obligațiilor angajatorilor ce ține de organizarea acesteia prin prisma SSM. La eveniment au participat reprezentanți ai Asociației Investitorilor Străini, membru CNPM și inițiator al sesiunii de informare, ai Inspectoratului de Stat al Muncii și ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Discuția s-a axat pe necesitatea adoptării unor prevederi specifice muncii la distanță în contextul securității și sănătății muncii. Solicitarea vine din partea mediului de afaceri cre consideră că nu au suficiente pîrghii pentru a deține controlul și responsabilitatea organizării locului de muncă la distanță stabilit. În opinia lor, urmează să fie adoptate derogări de la Legea Nr. 186/2008 securităţii şi sănătăţii în muncă prin care o parte din responsabilitatea ce ține de acest aspect să revină și salariaților.

Pe de altă parte, reprezentanții autorităților, participante la discuție, consideră că o derogare specială nu este oportună, or toate mecanismele necesare reglementării acestui aspect sunt deja în legislația specială în vigoare. O derogare de la legislația existentă ar presupune neconcordanța acesteia cu Directiva UE și Convențiile Organizației Internaționale a Muncii, ratificate de Republica Moldova.

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, care oferă angajatorilor servicii de consultanță și instruire în materie de SSM prin intermediul serviciului extern de protecție și prevenire a propus o soluție de depășire a obstacolelor menționate în cadrul discuțiilor. Aceasta reiese din experiența aplicării legislației SSM în întreprinderile pe care le deservește, practică ce și-a demonstrat eficacitatea.

Avînd în vedere că Legea nr. 186/2008 SSM nu este întru totul conformă Directivei UE și Convențiilor OIM în partea ce ține de achitarea de către angajator a unei indemnizații unice în cazul reducerii capacităţii de muncă sau decesului lucrătorului în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, Confederația se va concentra, în perioada ce urmează, pe sincronizarea (racordarea) cu legislația internațională, unde nu se regăsește acest tip de indemnizație, o povară în plus pentru angajator, în viziunea noastră.