vezi mai mult

"Sita" utimelor legi aprobate de Parlament
17.05.2021     
 
Modificările la Codul Muncii și alte aspecte din domeniu discutate pe platforma Consiliului Economic
17.05.2021     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Despre subvenționarea întreprinderilor în câțiva pași
14
05.2020
Despre subvenționarea întreprinderilor în câțiva pași
 
   

Subiectul subvenției

În conformitate cu Dispoziția nr. 16 a Comisiei pentru Situații Excepționale subiecţii subvenţiei sunt întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art. 80 şi  801 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003. 

Obiectul subvenției

Subvenţia se acordă pentru indemnizaţiile/salariile achitate aferente şomajului tehnic şi/sau staţionării în perioada stării de urgenţă.

Condițiile subvenționării

Pentru a beneficia de subvenţie, subiecţii subvenţionării urmează să îndeplinească următoarele condiții: să depună cererea de acordare a subvenţiei; să prezinte organelor darea de seamă IPC18 pentru luna de gestiune și să achite suma impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi angajat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare.

Ce documente trebuie prezentate

a) ordinul privind stabilirea șomajului tehnic (conform art. 80 din Codul muncii) și/sau staționării (conform art. 801 din Codul muncii) cu reglementarea remunerării salariaților în condițiile Codul muncii.

b) tabelul de evidență a timpului de lucru pentru angajații aflați în șomaj tehnic/staționare pentru luna de gestiune pe întreprindere/organizație necomercială;

c) ordinul de plata cu suma totală a salariului/indemnizației transferată pe contul salarial al entității pentru luna de gestiune;

d) documentele de plată (după caz) ce confirmă achitarea impozitului pe venit și alte plăți obligatorii în cazul depunerii cererii în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data achitării acestora.

Cine efectuează acordarea subvenției. Termene

Acordarea subvenţiei se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare, începând de la data depunerii cererii, din care: 3 zile - pentru efectuarea controlului tematic şi adoptarea deciziei de acordare a subvenţiei; o zi - pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat; o zi - pentru achitarea subvenţiei.

Cazul de acceptare a subvenționării

Direcția control fiscal post operațional din cadrul Direcției generale de administrare fiscală sau Direcția generală administrarea contribuabililor mari, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare efectuează controlul fiscal tematic și adoptă Decizia de acordare a subvenției (în continuare Decizie). Pînă la finele zilei a 3-a, Direcția control post operațional remite în adresa Direcției Deservire Fiscală, conform razei de deservire a contribuabilului, copia scanată a Deciziei prin poșta electronică cu indicarea în poziția Subject: "Decizie de acordare a subvenției". 

Cazul de neacceptare a subvenției

Dacă în timpul controlului, se constată abateri ce conduc la imposibilitatea examinării cererii de solicitare a subvenției (nu este depusă Darea de seamă - Forma IPC18 și/sau Darea de seamă conține informații şi date neveridice, nu sunt achitate obligațiile aferente plăților salariale și/sau sunt achitate la conturile necorespunzătoare), persoana responsabilă din cadrul SFS întocmește o notificare, care se aduce la cunoștința solicitantului prin adresa poștală și/sau prin adresa electronică, în prima zi lucrătoare de la data depunerii cererii, în care se indică motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi supusă examinării. În cazul în care solicitantul se conformează cerințelor din notificare, acesta poate depune o cerere nouă care se examinează în termenele stabilite.

 

Sursa: Monitorul Fiscal