vezi mai mult

Revenirea la muncă în siguranță o prioritate pentru angajatori
24.08.2020     
 
Planul de Continuitate a Afacerii în 6 pași
24.08.2020     
 
 
Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM » Hotărîre a Curții Constituționale care vizează concedierea salariaților, funcționari sindicali, în favoarea angajatorilor
06
02.2020
Hotărîre a Curții Constituționale care vizează concedierea salariaților, funcționari sindicali, în favoarea angajatorilor
 
   

La 4 februarie curent Curtea Constituțională a pronunțat o Hotărîre care vizează concedierea salariaților - funcționari sindicali. Prevederile vizează modul de concediere a funcționarilor sindicali fără acordul organului sindical, astfel Hotărîrea emisă este în favoarea angajatorului, care de multe ori era constrîns de circumstanțele de a consulta organul sindical la concedierea salariatului, funcționar sindical.

Curtea a considerat că dependența absolută a concedierii salariatului-funcționar sindical de acordul organului sindical îngrădește dreptul angajatorului de a-și organiza în plan intern activitatea. Prin urmare, imposibilitatea de a concedia salariații-funcționari sindicali în baza temeiurilor prevăzute de lege reprezintă o ingerință în exercitarea dreptului de proprietate și o limitare a libertății activității de întreprinzător, prin îngrădirea prerogativei angajatorului de a hotărî de sine stătător în privința organizării activității întreprinderii sale, limitare evidentă, de exemplu, în cazul reducerii numărului sau a statelor de personal. 

Astfel, condiționarea concedierii salariatului funcționar sindical de acordul organului sindical poate afecta mecanismele economice și financiare ale întreprinderii, cum ar fi structura de producție, bugetul de venituri și cheltuieli, natura și volumul contractelor comerciale încheiate de unitate. 

Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.