Prima pagină   »  Noutăți   »  Noutățile CNPM

Noutățile CNPM

Controalele de stat nu trebuie să fie o sursă de corupție
Subiectul controalelor de stat a fost discutat în cadrul Ședinței Consiliului Național pentru soluționarea disputelor în domeniul controlului de sfat, desfășurată la Guvern la 29 octombrie curent. Ședința a fost prezidată de Secretarul general al Guvernului, Dl Adrian Spînu. La
30.10.2019     
Aderarea unui nou membru
Urăm bun venit în familia noastră companiei ICS Eurolife broker de asigurare, care a depus cerere de aderare și care a fost acceptată de către Consiliul de conducere.
18.10.2019     
   
Continuă cursurile de instruire în materie de SSM
Pe parcursul zilei de 17 octombrie curent am desfășurat un curs de instruire în materie de securitate și sănătate în muncă pentru angajații din spitalul raional Rîșcani și alte centre de sănătate din același raion, la solicitarea acestora.Legislația Republicii Moldova
18.10.2019     
Resetarea Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător
Avînd în vedere că în data de 19 octombrie 2019 intră în vigoare noua Metodologie de Aanaliză de Impact precum și Regulamentul Grupului de Lucru în redacție nouă ce presupune și o nouă componență a acestuia (Hotărîrea Guvernului nr.348/2019). Urmare a deciziei luate
17.10.2019     
   
Proiectul privind "Munca prin agent de muncă temporară" dezbătut pe platforma Consiliului Economic
La iniţiativa Direcţiei executive a CNPM, pe platforma Consiliului Economic, la 10 octombrie curent, ora 14.00 a fost convocată o şedinţă de lucru în cadrul căreia au fost discutate reglementări legislative privind "Munca prin agent de muncă temporară", ce ar
11.10.2019     
Activitatea Direcției executive discutată în cadrul ședinței Consiliului
Astăzi, 10 octombrie, membrii Consiliului s-au întrunit în ședință, în cadrul căreia au fost prezentate principalele realizări obținute în primele nouă luni ale anului curent. În atenția membrilor au fost aduse activitățile de lobby și advocacy pe diverse platforme, măsurile întreprinse
10.10.2019     
   
Reglementările raporturilor de muncă discutate în cadrul unui seminar practic la Chișinău
La 24 septembrie curent, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a desfășurat cu suportul Organizației Internaționale a Muncii un seminar practic cu genericul  "Relațiile de muncă. De la angajare până la concediere" în cadrul căruia au fost discutate Reglementările actuale
27.09.2019     
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor emite şi pune în aplicare acte normative cu încălcarea legislaţiei în vigoare
Urmare a monitorizării actelor departamentale emise de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în special - celor nepublicate în mod oficial) s-a depistat  că această instituție a emis şi va pune în aplicare acte normative cu încălcarea legislaţiei în vigoare,
20.09.2019     
   
A demarat procedura de selectare a membrilor Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător
Urmarea a modificarilor unor acte legislative prin care s-au popus amendamente ce țin de reformatarea Grupului de Lucru pentru reglementarea activtitatii de intreprinzator, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.348 din 18 iulie curent, Cancelaria de Stat (responsabilă începînd cu 19.10.2019 de
16.09.2019     
Identificarea obstacolelor majore în calea business-ului
 În cadrul sedinței ne propunem următoarele obiective:1)      Prezentarea punctelor de referință ale raportului "Evaluarea mediului de afaceri favorabil pentru dezvoltarea durabilă a întreprinderilor în Republica Moldova" și validarea acestuia;2)      Identificarea obstacolelor majore în mediul de afaceri, care afectează activitatea întreprinderilor
09.09.2019     
   
Acte normative cu impact în reglementarea activității de întreprinzător supuse Ghilotinei
La 4 septembrie curent, membrii grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător s-au întrunit în ședință ordinară în cadrul căreia au fost discutate diverse proiecte de acte normative, elaborate de autorități, cu impact în activitatea
06.09.2019     
Propuneri de modificare a legislației ce ține de politica vamală și fiscală discutate de Comitetul responsabil
Urmare a ședinței de lucru, organizate de Ministerul Finanțelor pe marginea Planului de Acțiuni al Guvernului pentru aa. 2019-2020, în partea ce ține de măsurile Ministerului și a solicitării Doamnei Ministru de a înainta propuneri de modificare și completarea a
15.08.2019     
   
Deficiențe în implementarea prevederilor Legii nr.116 privind exploatarea obiectului industrial periculos
La 09 august, Directorul executiv CNPM a participat pe platforma Consiliului Economic la ședința Grupului de lucru nr. 1 în cadrul căreia s-a discutat despre problemele ce derivă din implementarea prevederilor Legii nr.116 din 18.05.2012 cu precădere a Articolului 16- Asigurarea
12.08.2019     
Membrii Confederației în dialog cu Prim-ministrul Republicii Moldova
La 5 august curent, urmare a inițiativei Direcției executive, membrii Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova au avut o întrevedere cu Doamna Maia Sandu, Prim-ministru al Republicii Moldova. Scopul acestei întrevederi a fost prezentarea organizației ca și partener social
06.08.2019     
   
Consolidarea dialogului cu puterea legislativă
Biroul permanent al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova a avut astăzi o discuție cu Președintele Parlamentului, Doamna Zinaida Greceanîi și Vicepreședintele Parlamentului, Domnul Alexandru Slusari.Părțile au discutat despre problemele stringente din economie și au făcut schimb de opinii
30.07.2019     
Modificările ce țin de activitatea Grupului de Lucru privind reglementarea activității de întreprinzător aprobate de cabinetul de miniștri
Recent, în ședința cabinetului de miniștri a fost aprobat proiectul Legii de modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului care se referă la activitatea Grupului de lucru al Comisiei de Stat privind reglementarea activității de întreprinzător.În esență, proiectul prevede reformatarea
24.07.2019     
   
Principalele probleme ale mediului de afaceri aduse în vizorul președinției
La 18 iulie curent, președintele Confederației Naționale a Patronatului a participat la întrevedere cu reprezentanții asociațiilor de business și mediului de afaceri din Moldova, organizată de președinția Republicii Moldova în cadrul căreia a fost efectuat un schimb de opinii asupra
19.07.2019     
Formele atipice de ocupare discutate în cadrul unui Atelier de lucru
La 16 iulie curent directorul executiv CNPM, a participat la un atelier de lucru, organizat cu suportul Organizației Internaținale a Muncii, cu genericul formele atipice (non-standard) de ocupare în contextul revizuirii Codului Muncii al Republicii Moldova. Evenimentul a fost moderat
17.07.2019     
   
A fost inițiat procesul de actualizare, completare și modificare a Clasificatorului Ocupațiilor
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a inițiat procesul de actualizare, completare și modificare a Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM). În acest context în incinta Ministerului a fost convocată la data de 11 iulie curent o ședință de lucru
15.07.2019     
Dialogul cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale continuă
La 08 iulie curent, la solicitarea Direcției executive a CNPM membrii Confederației au participat la o întrevedere cu doamna Ala Nemerenco, Ministru al Sănătății, Muncii si Protecției Sociale.Scopul acestei întrevederi a fost consolidarea dialogului dintre Confederaţia Naţională a Patronatului din RM
10.07.2019     
   
Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă discutate în cadrul ședinței Consiliului Casei Naționale de Asigurări Sociale
La 25 iunie curent, membrii Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale s-au convoacat în ședință pentru a pune în discuție mai multe subiecte. În cadrul ședinței vor fi abordate următoarele: activitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale în trimestrul I
27.06.2019     
Participăm la Conferința Internațională a Muncii în cadrul delegației tripartite
În perioada 17-21 iunie curent președintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Domnul Leonid Cerescu, participă, în cadrul delegației tripartite a țării noastre, la lucrările Conferinței Internaționale a Muncii, care se desfășoară anual la Geneva. Conferința este forul unde
19.06.2019     
   
Despre utilizarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018: date statistice și realități
Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), conform prevederilor Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 156 din 11.02.2002 este membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
11.06.2019     
Activitatea Confederației în crearea comunității de afaceri apreciată
Suntem onorați de decernarea Diplomei oferită de Dl Chiril Gaburici, Ministru al Economiei și Infrastructurii, Domnului Leonid Cerescu, președinte al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova pentru contribuție remarcabilă în crearea comunității de afaceri proeminente în țara noastră, dezvoltarea dialogului
06.06.2019     
   
Rezultatele obținute de agenții economici autohtoni în 2018 apreciate și premiate la Gala Business-ului Moldovenesc
La 30 mai curent circa 120 companii autohtone au fost premiate în cadrul Galei Business-ului Moldovenesc. Produsele și serviciile acestor companii sunt apreciate de consumatorii nu doar din țară, ci și de peste hotare, iar acești 120 învingători au fost
03.06.2019     
Seminarul în domeniul legislației muncii din or. Cahul încheie ciclul de traininguri în teritoriu
Astăzi, 30 mai, am desfășurat în or. Cahul training-ul în domeniul relațiilor de muncă destinat angajatorilor și organizat cu suportul Organizației Internaționale a Muncii. Astfel am încheiat ciclul de seminare în aspecte de legislația muncii desfășurate în 5 raioane ale Republicii Moldova în perioada aprilie-mai curent. Legislația muncii cu toate aspectele ei este în continuă schimbare, flexibilitatea ei necesitînd informare prin work-shopuri, seminare, instruiri, de aceea ne-am propus să venim în ajutor angajatorilor în acest sens. În cadrul acestor seminare au
30.05.2019     
   
Încă o companie instruită în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
La 28 mai curent, angajaţii întreprinderii S.C. "Stropşa Alexandra" SRL au fost instruiţi în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, nivel I.Securitatea și sănătatea în muncă constituie un ansamblu de activități care au ca scop asigurarea celor mai bune condiții
29.05.2019     
Cum e să faci business în Republica Moldova sau despre costurile aferente într-un raport
La 24 mai Grupul Băncii Mondiale în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii au prezentat rezultatele ediției din 2018 a studiului Costul reglementarii afacerilor (CODB) și informații privind dinamismul sectorului privat, mediul de afaceri și legăturile cu investițiile străine directe în Republica
28.05.2019     
   
Recomandările Confederației Naționale a Patronatului la Declarația comună a Platformei societății civile Republica Moldova-UE
Urmare a participării directorului executiv CNPM la Reuniunea a V-a a Platformei societății civile Republica Moldova-UE au fost prezentate recomandările Confederației pentru includerea în Declarația comună. Acestea se referă la:1. Implementarea unor măsuri eficiente de contracarare a abuzului și a
27.05.2019     
Reuniunea a V-a a Platformei Societății Civile UE-Republica Moldova
Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, reprezentată de Vladislav Caminschi, Director executiv, participă astăzi, 23 mai la Reuninea a V-a a Platformei Societății Civile UE-Republica Moldova, care este unul din instrumentele de monitorizare a Acordului de Asociere. Interventia directorului executiv
23.05.2019     
   
1 2 3 4 5 6 »»